Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-11-25-Speech-3-467-281"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151125.25.3-467-281"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nesenie teroristu uzbrukumi Parīzē un Briseles pretterorisma operācijas vēlreiz atgādina par steidzamo vajadzību pēc koordinētas ES dalībvalstu rīcības, lai novērstu ES iedzīvotāju radikalizāciju un apkarotu terorismu. Es atbalstīju EP rezolūciju, jo tā izvirza vairākus konkrētus un būtiskus priekšlikumus šīs situācijas risinājumam. Runa ir par dalībvalstu ES ārējo robežu obligātu un sistemātisku kontroli un sadarbību Eiropas džihādistu un aizdomās turēto džihādistu melnā saraksta izveidē, kā arī par vienotu pieeju kriminālatbildībai “ārvalstu kaujiniekiem”. EP pēc iespējas ātrāk jāpabeidz ES direktīva par pasažieru datu reģistru. Ne mazāk svarīgi ir atturēt potenciālos kaujiniekus no pievienošanās teroristu organizācijām un novērst vardarbīga ekstrēmisma izplatīšanu interneta vidē un cietumos, kā arī cīņa pret radikalizāciju ar izglītības un sociālās integrācijas palīdzību."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph