Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-11-25-Speech-3-144-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151125.7.3-144-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Terrorisme overstijgt grenzen. Niet alleen de grenzen van de EU-lidstaten onderling, maar ook de grenzen tussen EU en niet-EU landen. Terrorisme is een mondiaal probleem. Net als bij klimaatverandering, dat andere mondiale probleem, is het onzin te denken dat het terugplooien op de eigen staat het probleem kan oplossen. Landen op hun eentje, hoe groot of klein die landen ook zijn, zijn niet in staat het hoofd te bieden aan mondiale problemen. Klimaatverandering stopt immers niet aan de landsgrenzen, radicale ideeën en terrorisme ook niet. Meer samenwerking is dus nodig, niet minder. Versterkte samenwerking binnen de EU maar ook internationaal. Binnen de EU gaat het dan om meer vergaande samenwerking tussen inlichtingendiensten, het maximaal delen en uitwisselen van informatie (met respect voor de privacy van gewone burgers) en het opzetten van een Europese inlichtingendienst. Dit alles in combinatie met een degelijke controle van onze buitengrenzen zodat Schengen gehandhaafd kan blijven. Maar ook tussen de EU en derde landen is er meer samenwerking nodig om terrorisme te stoppen en landen als Syrië op weg naar een transitie naar een democratische staat te helpen. Enkel een internationale coalitie kan dat. Wie denkt dat één land afzonderlijk een veiligere wereld kan bewerkstelligen, dwaalt."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph