Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-11-24-Speech-2-660-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151124.28.2-660-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". ... w kulturowych, w sprawach naszej cywilizacji i odwagi w działaniu na rzecz bezpieczeństwa. Atakowana jest nasza cywilizacja oparta na kulturze chrześcijańskiej i atakowana nie jest przez abstrakcyjną siłę, tylko przez radykalny islam. Trzeba o tym powiedzieć jasno i nie dlatego, żeby kogokolwiek dyskryminować. Cywilizacje upadają wtedy, kiedy przestają wierzyć we własne wartości. Proszę zauważyć, że w Europie Środkowej, gdzie model życia społecznego oparty jest na kulturze chrześcijańskiej, nie ma podstaw do istnienia terroryzmu. I wreszcie kwestia druga: potrzeba nam odwagi do działania na rzecz bezpieczeństwa. Apeluję do socjalistów o zmianę swojego stanowiska. Potrzebna jest kontrola granic, potrzebna jest nam dyrektywa o PNR, ale także nadzwyczajne środki, w tym wydalanie własnych obywateli, którzy są odpowiedzialni za akty terrorystyczne, bo obywatelstwo nie jest prawem do niszczenia społeczeństwa."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"(Początek wystąpienia niezrozumiały z przyczyn technicznych)"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph