Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-28-Speech-3-576-625"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Ik steun volledig het verslag zoals dat voorlag in de plenaire zitting. Daarin wordt het Commissievoorstel om de import te nationaliseren afgewezen. Dat zou immers een enorme inbreuk betekenen op het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie. Daarnaast is het ook een maatregel die absoluut geen wetenschappelijke gronden heeft, maar louter politiek tegemoet wil komen aan de bezorgdheden rond ggo's in enkele lidstaten. Er is immers geen enkel verschil (ook niet op celniveau) tussen een stuk vlees van bijvoorbeeld een koe die wel en een koe die niet met genetisch gemodificeerd voedsel gevoederd is."@fr2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151028.24.3-576-625"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph