Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-27-Speech-2-684-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151027.38.2-684-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"W następstwie skandalu spowodowanego oszustwami firmy Volkswagen dotyczącymi sfałszowanych kontroli emisji spalin Parlament Europejski przyjął w dniu 27 października rezolucję w tej sprawie. Poparłem projekt rezolucji, a wcześniej wygłosiłem na forum Parlamentu przemówienie, w którym krytykowałem inercję regulacyjną UE w sprawie tego typu nadużyć. Zwróciłem ponadto uwagę na hipokryzję unijnej polityki klimatycznej, „patrzącej przez palce na zanieczyszczenia samochodowe”. W rezolucji w sprawie pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym Parlament domaga się między innymi działań, o których wspomniałem w swoim wystąpieniu: zaostrzonych wymogów testowych, pomiaru emisji spalin w rzeczywistych warunkach, kompleksowej kontroli rynku motoryzacyjnego. Ponadto Parlament wzywa do wszczęcia pilnego dochodzenia w sprawie oszustw koncernu samochodowego, kontroli innych firm motoryzacyjnych oraz zbadania roli organów unijnych i krajowych w nieuczciwym procederze."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph