Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-08-Speech-4-143-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151008.7.4-143-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! To, co dzieje się w Nigerii, jest aktem szczególnego barbarzyństwa, to czego dopuszcza się Boko Haram. Jestem, tak jak wielu moich przedmówców, zdecydowanym zwolennikiem tego, by Unia Europejska podejmowała i wspierała wszystkie działania skutecznie przynoszące pomoc humanitarną mieszkańcom Nigerii: kobietom, przesiedlanym dzieciom, okaleczonym osobom. Musimy także dążyć do tego, by władze Nigerii były pod stałą presją. Ale podobnie jak pan poseł Belder chciałbym, żebyśmy mówili o tym z podniesioną przyłbicą, bez wewnętrznej cenzury – to nienawiść tej grupy do chrześcijaństwa jest źródłem tego barbarzyństwa. To powinno być bardzo wyraźnie nazwane: nasi bracia w wierze giną, ponieważ są chrześcijanami. Powinno być to bardzo wyraźnie także nazwane w rezolucji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph