Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-07-Speech-3-051-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151007.7.3-051-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, keskustelun tässä vaiheessa on hyvä toistaa julmat luvut, neljännesmiljoona kuollutta, miljoona haavoittunutta, neljästä kuuteen miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa ja globaalisti mitattuna yksi neljästä pakolaisesta on Syyriasta. Tässä on perussyy eurooppalaiseen maahanmuuttaja- ja pakolaiskriisiin. On aivan oikein mitä täällä on vaadittu. Nyt Euroopan unionilta vaaditaan johtajuutta ja meidän pitää painostaa Yhdysvaltoja ja Venäjää, jotta ratkaisu löydetään. Edustaja Howittin ajatus ja esimerkki siitä, että Iran-kysymyksessä päästiin diplomatialla eteenpäin, osoittaa, että myös tässä asiassa voidaan päästä eteenpäin. Euroopan kriisinhallintapolitiikka on epäjohdonmukaista. Toisaalta on totta, että Eurooppa on maailman suurin humanitaarisen avun antaja, mutta toisaalta eurooppalaista aseteknologiaa ja eurooppalaisia aseita viedään. Toisaalta todellakin rakennetaan muureja. Epäjohdonmukaisuudesta täytyy päästä irti!"@fi2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"root cause"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph