Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-10-06-Speech-2-604-944"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20151006.32.2-604-944"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A jelentés azon részével egyetértettem, hogy a munkahelyteremtés, a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés tekintetében hozzák helyzetbe a helyi mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A jelentés egészét nem tudtam támogatni, pedig a szándék lényegében jó lenne, de a megvalósítás módja nem korrekt, politikai és gazdasági érdekek mentén történik. Másrészt érdemes megnézni a Millennium Development Goal Gap Task Force 2015. évi jelentésében szereplő ábrát, amely megmutatja, hogy a hivatalos fejlesztési segély (ODA – Official Development Aid), melynek már évtizedek óta a GDP 0,7%-át kellene kitennie, milyen kevés fejlett országban éri el a kívánt szintet, miközben a támogatás sokszorosát költik fegyverkezésre és háborúkra."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph