Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-09-16-Speech-1-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150916.9.1-079-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Pan komisarz Avramopulos powiedział, że polityka Komisji chce być solidarna i odpowiedzialna. Ja to rozumiem w ten sposób, że solidarna jest tylko polityka odpowiedzialna, a polityka nieodpowiedzialna nie jest w praktyce solidarna. I trzeba odróżniać uchodźców – ludzi, którzy uciekają przed narażeniem życia, od emigracji ekonomicznej. Pan poseł Brok odpowiada, że nikt nie zapraszał emigrantów ekonomicznych, ale ja to słyszałem w Sztrasburgu z ust pana przewodniczącego Junckera. Szeroko otwarte drzwi dla imigracji ekonomicznej – to naprawdę nie było odpowiedzialne i nieodpowiedzialna jest także metoda obrana przez Komisję Europejską. Komisja Europejska powinna być koordynatorem wysiłku państw, suwerennych państw. Każdy ma własne doświadczenie, własny kontekst. Tymczasem Państwo chcą narzucać mechaniczne rozwiązania, które nie przysłużą się tej sprawie. Lepsze jest wrogiem dobrego. W tej sprawie trzeba umiaru i Komisja powinna szanować państwa członkowskie oraz wypracowywać kompromis."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph