Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-09-09-Speech-3-691-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150909.40.3-691-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kolegovia, situácia na Blízkom východe sa zásadne zmenila. Sýria ako štát neexistuje. Irak ako štát neexistuje. Palestína ako štát neexistuje. Líbya je nefunkčným štátom. Celý región si vyžaduje nové geopolitické usporiadanie. Európska únia má ambíciu byť lídrom pri usporiadaní mierového procesu medzi Izraelom a Palestíncami. Ale to je možné len vtedy, ak Európska únia sa stane lídrom v novom geopolitickom usporiadaní celého blízkovýchodného priestoru. Dnes palestínsko-izraelský problém nie je centrálnym problémom Blízkeho východu, je súčasťou tohto celkového geopolitického riešenia a to je šanca pre Európsku úniu, aj pre Izrael, aj pre Palestínu. Ak sa Izrael a Palestína stanú spojencami v novom geopolitickom usporiadaní, vtedy je možnosť rýchleho mierového procesu na Blízkom východe a na to sa môže zamerať práve naša komisárka Mogherini."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph