Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-09-09-Speech-3-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150909.5.3-079-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europa bevindt zich midden in de storm van de vluchtelingencrisis. Voorzitter Juncker heeft dit goed begrepen en toont echt staatsmanschap door voorstellen te lanceren die echt een verschil kunnen maken maar waarvan we tegelijk weten dat ze niet door alle lidstaten toegejuicht zullen worden. Ik steun Juncker volledig wat het verplichte spreidingsplan van 160.000 vluchtelingen betreft, maar ook als het gaat om het aanpassen van de Dublin conventie en de nood aan het opstellen van een lijst met veilige landen. Het is nu aan de Europese lidstaten om weg te komen van hun retoriek van ieder-voor-zich en een Europese oplossing uit te werken. De EC heeft hiervoor alle kaarten op tafel gelegd, het is nu aan de lidstaten om het te realiseren. Om de EU haar legitimiteit bij de burgers terug te geven is het echter ook absoluut noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een Europese sociale agenda. Oneerlijke concurrentie, schijnzelfstandigheid, detacheringsfraude, postbusbedrijven en vooral het gebrek aan krachtdadig Europees antwoord op deze problemen, zorgen eveneens voor een afbrokkelend vertrouwen in de EU. Ook hier verwacht ik een krachtdadig beleid van de EU. De realisatie van de sociale agenda blijven uitstellen, is onaanvaardbaar en ik kijk uit naar de concrete voorstellen van de EC hierover."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph