Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-09-07-Speech-1-184-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150907.21.1-184-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy! Misją Unii Europejskiej jest dbanie o podstawowe prawa osoby ludzkiej, te, które są jądrem europejskiej tradycji prawnej: prawo osoby ludzkiej do życia, prawo rodziny, wolność słowa. Cieszę się także z tego, że te nowe pola wrażliwości zostały docenione. Przede wszystkim chodzi o prawa osób niepełnosprawnych, a także o wolność mediów, walkę z korupcją. Natomiast bardzo się smucę z tego powodu, że po raz kolejny sprawozdanie pada ofiarą ideologicznej poprawności. Nie można przecież piętnować islamofobii w sytuacji, w której problemem Europy jest nie islamofobia, tylko radykalny islam zagrażający naszemu kontynentowi. To jest bardzo nieodpowiedzialne. Bardzo nieodpowiedzialne były też te słowa, które krytykują politykę europejską wobec imigrantów jako niesolidarną i zamkniętą. To nie są fragmenty, które dobrze służą Europie i prawom osoby ludzkiej."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph