Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-09-07-Speech-1-058-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150907.20.1-058-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Kære kolleger! Vi stemmer i denne uge om det endelige forslag til ændring af det europæiske forbud mod import og eksport af sælprodukter. Det gør vi som følge af den WTO-afgørelse, der kom. Den socialdemokratiske gruppe støtter det forhandlingsresultat, der er opnået. Det gør vi, fordi vi synes, det er godt. Det indeholder nemlig en rigtig god balance mellem tre vigtige hensyn: Vi efterlever WTO-afgørelsen og dermed EU's internationale forpligtigelser, vi fastholder det overordnede forbud mod import og eksport af sælprodukter, og ikke mindst støtter vi samtidig inuitternes, altså de oprindelige folks, mulighed for fortsat at sælge deres bæredygtige skindprodukter i EU. Jeg er rigtig glad for, at vi i det resultat, vi har forhandlet frem til, pålægger Kommissionen at informere både offentligheden og myndighederne om, at inuitternes sælskindsprodukter er lovlige på det europæiske marked. Det er vigtigt for deres eksistensgrundlag. Vi kommer også her i Parlamentet til løbende at følge konsekvenserne af lovgivningen ved hjælp af de rapporter, som Kommissionen skal levere til os, og det, tror jeg, er vigtigt. Til sidst vil jeg gerne sige tak til ordføreren, hr. Buşoi, for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde, som har ført til, at vi har fået dette rigtig gode resultat!"@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph