Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-07-09-Speech-4-327-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150709.26.4-327-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het handelsverdrag dat de grootste vrijhandelszone in de wereld zal vormen, is van uitzonderlijk groot belang. Daarom moet de Europese houding ook glashelder zijn. De EU heeft een hele reeks standaarden ontwikkeld die haar bevolking beschermen tegen willekeur en blind winstbejag. De Europese bevolking is aan die verworvenheden gehecht, zoals ook is gebleken uit de openbare raadpleging die de Commissie heeft gehouden. Daarin geven de Europeanen in een overdonderende meerderheid aan dat ze geen ISDS-procedure willen. De compromisresolutie die vandaag op tafel ligt, komt al op heel wat vlakken tegemoet aan onze kritieken. Ze meldt zelfs dat de ISDS-procedure moet worden vervangen. Toch garandeert de voorliggende tekst niet onomstotelijk dat ISDS zal verdwijnen. De oprichting van een nieuwsoortige investeringsrechtbank kan op de lange baan worden geschoven, waardoor de ISDS-procedure in theorie eindeloos kan blijven bestaan. Wij moeten als Parlement een duidelijk signaal geven, namelijk dat we niet wensen dat private rechtbanken democratisch aangenomen regelgeving onderuit kunnen halen, louter om hun winsten veilig te stellen. We verlangen van burgers dat ze zich aan de regels houden. Welnu, burgers verlangen ook van investeerders dat ze zich aan de regels houden. Ik steun deze burgers en stem tegen de resolutie."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph