Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-07-09-Speech-4-280-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150709.26.4-280-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hlasoval jsem spolu s více než pěti desítkami evropských socialistů a demokratů proti této zprávě. Mimo jiné proto, že řada formulací v ní obsažených umožňuje vyjednavačům nerespektovat původní stanoviska naší frakce z minulého roku. Týká se to například tzv. dodatku o arbitrážích, který nevylučuje provozování dosavadní praxe arbitráží pod jinou hlavičkou. Domnívám se, že málo jednoznačné formulace v této fázi vyjednávání mohou vést k nerespektování vyváženého stanoviska frakce socialistů a demokratů z počátku tohoto funkčního období."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph