Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-07-09-Speech-4-278-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150709.26.4-278-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstīju EP rezolūciju par ES tirdzniecības nolīgumu ar ASV, jo tā skaidri izklāsta EP redzējumu, kāds nolīgums būtu vēlams, veidojot pasaules lielāko brīvās tirdzniecības zonu. Tam ir jābūt vērienīgam un līdzsvarotam, un sarunu procesam — caurspīdīgam. Tāpat tam ir jādod ES uzņēmējiem lielāka piekļuve ASV preču, pakalpojumu un publiskā iepirkuma tirgum, bet tas nedrīkst pazemināt ES standartus datu aizsardzības, pārtikas drošības un citās jomās. Ir svarīgi, lai šis nolīgums radītu efektīvu, konkurējošu ekonomikas vidi un novērstu tirdzniecības šķēršļus. Atbalstu arī jaunas privātās arbitrāžas sistēmas izveidi investoru un valsts strīdu risināšanai, kurā darbojas publiski iecelti tiesneši un kura ir pakļauta pārredzamības prasībām."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph