Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-06-24_AgendaItem_36"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Has Part
dcterms:Is Part Of
dcterms:Title
"Přezkum rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@cs2
"Gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@da3
"Überprüfung des Rahmens für die wirtschaftspolitische Steuerung: Bestandsaufnahme und Herausforderungen (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@de10
"Επανεξέταση του σχεδίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@el11
"Review of the economic governance framework: stocktaking and challenges (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@en5
"Revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@es22
"Majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamine: ülevaade ja probleemid (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@et6
"Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@fi8
"Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@fr9
"Revizija okvira gospodarskog upravljanja: pregled stanja i izazovi (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@hr1
"A gazdaságirányítási keret felülvizsgálata: a helyzet áttekintése és kihívások (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@hu12
"Revisione del quadro di governance economica: bilancio e prospettive (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@it13
"Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra: įvertinimas ir uždaviniai (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@lt15
"Ekonomikas pārvaldības sistēmas pārskatīšana — padarītā darba izvērtējums un jauni uzdevumi (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@lv14
"Rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@mt16
"Evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@nl4
"Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@pl17
"Revisão do quadro de governação económica: avaliação e desafios (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@pt18
"Evaluarea cadrului de guvernanță economică: bilanț și provocări (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@ro19
"Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: hodnotenie a výzvy (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@sk20
"Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@sl21
"Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (A8-0190/2015 - Pervenche Berès)"@sv23
lpv:document identification number
"en.20150624.36"7
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 157 triples

Context graph