Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-06-10-Speech-3-591-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150610.31.3-591-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Bardzo wysoko oceniam sprawozdanie, które jest dziś przedmiotem naszej dyskusji. To jest rzeczywiście przebudzenie Europy względem rosyjskiego imperializmu, względem imperializmu Putina, bo nie chodzi tutaj o mieszkańców Rosji, tylko o tę konkretną władzę. Do tego przebudzenia dochodzi zbyt późno i nie jest ono na miarę tak wielkiego wyzwania, jakim jest zagrożenie ze strony rosyjskiego imperializmu. Ale dobrze, że do tego przebudzenia doszło. Może ono być podstawą dobrej polityki, konsekwentnej polityki, kontynuowania sankcji ekonomicznych wobec Rosji, obecności NATO w tej części świata, wyraźnej pomocy dla Ukrainy i innych państw Partnerstwa Wschodniego. Musi także oznaczać, że Europa staje na własnych nogach. Państwa Unii Europejskiej powinny być gotowe na wydawanie 2% produktu krajowego na politykę obronną po to, by właśnie stanowić istotną część bezpieczeństwa światowego."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph