Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-06-09-Speech-2-588-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"W przeciwieństwie do kolegów i koleżanek z grupy Socjalistów i Zielonych nie jestem podejrzliwy. Nie zakładam z góry, że system inteligentnych granic stanowi zagrożenie dla praw podstawowych. Jednak prawdę powiedziawszy piłka jest na boisku Komisji Europejskiej, a szczególnie komisarza Avramopoulosa. Oczekiwać należy zdecydowanie większej klarowności ze strony Komisji, precyzyjnego wyjaśnienia wartości dodanej, przedstawienia kalendarza prac, powiedzenia już dzisiaj, w jakim terminie kolejne, odnowione akty prawne będą przedstawione. Gdyby w tej sprawie było więcej przejrzystości i precyzji ze strony komisarza, być może dyskusja nie byłaby tak ogólna i nie byłaby naznaczona, wręcz obciążona, podejrzliwością."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150609.20.2-588-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph