Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-06-09-Speech-2-468-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150609.18.2-468-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Er is de korte en er is de lange termijn. Op korte termijn zijn die technologieën aanvaardbaar om een transitie mogelijk te maken. In onze industrie hebben gas en kolen een rol te spelen. In onze energiebevoorrading zullen we het werken met fossiele brandstoffen op lange termijn toch moeten loslaten. Die technologieën zijn dus geen technologieën voor de lange termijn. Dat onderscheid is ontzettend belangrijk."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph