Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-06-09-Speech-2-063-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150609.3.2-063-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ziniet, Mamikina kungs, ja Jūs tik maz zināt par Sibīriju, tad labāk klusējiet. Sibīrijā aizgāja bojā trīs mani vecvecāki — divi vectēvi un mana vecmāmiņa. Mana māte gandrīz nomira badā. Par kādu palīdzību Jūs šeit varat runāt?"@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph