Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-27-Speech-1-156-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150527.12.1-156-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Europa ma zobowiązania wobec Erytrei – kraju znajdującego się w opłakanej kondycji społecznej, pod rządami brutalnej dyktatury. Ma zobowiązania tym silniejsze, iż jest to kraj, który przeżył doświadczenie – złe doświadczenie – kolonialne. Europejczycy są w tej sytuacji bardziej zobowiązani niż w innym przypadku. Wolny świat nieraz stawał przed koniecznością przezwyciężenia dwóch zjawisk i reakcji na nie – łamanie praw człowieka i pomoc społeczeństwu znajdującemu się w opłakanej sytuacji. I to powinniśmy czynić – stanowcze „nie” wobec dyktatury, bezpośrednia pomoc społeczeństwu. Ta pomoc powinna być jak najbardziej ściśle kontrolowana. Zgadzam się z panią koleżanką Sargentini, która domagała się oszacowania oceny postępów dotychczasowej pomocy. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy w sposób marnotrawny. Ocena tego, co się działo w wcześniej powinna mieć miejsce. Wytrwałość i systematyczność spowodują, że osiągniemy swoje cele"@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph