Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-21-Speech-4-286-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150521.20.4-286-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Politica de apărare reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente ale Uniunii Europene într-un context internaţional şi regional marcat de o creştere a instabilităţii şi de un nivel ridicat al ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a mai multora dintre membrii Uniunii Europene. Consider că pledoaria în favoarea unei dimensiuni mai pronunţate a politicii de securitate şi apărare comună este binevenită – obiectivele acestei politici sunt irealizabile dacă resursele puse la dispoziţie nu sunt adecvate. În egală măsură, consider că este nevoie de creşterea nivelului de cooperare între spaţiul civil şi cel militar. Natura instrumentală a politicii de securitate şi apărare comună este cel mai bine deservită de o cooperare strânsă între cele două niveluri. Totodată, este important ca acţiunile demarate în cadrul acestei politici să corespundă preocupărilor curente de securitate ale statelor membre – o abordare mai rapidă şi mai flexibilă este benefică. Această schimbare, însă, depinde, în mod esenţial, de alocarea unor resurse financiare suplimentare şi susţin în acest context extinderea costurilor eligibile în cadrul mecanismului ATHENA."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph