Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-20-Speech-3-499-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150520.32.3-499-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Egalitatea de şanse este un principiu al societăţii europene. Nu încape îndoială că protecţia drepturilor mamelor şi încurajarea natalităţii sunt priorităţi de urmat în totalitatea politicilor publice la nivel european şi, implicit, la nivel naţional. Blocajele inter-instituţionale nu pot sta în calea unor principii de bun simţ, naturale, care prevăd norme clare de protecţie pentru mamele din Europa şi, în acelaşi timp, care prevăd asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, inclusiv pe tema creşterii copiilor. Nu putem să ne lăsăm descurajaţi de atitudinea Consiliului atunci când ştim că femeile din Europa sunt plătite mai puţin decât bărbaţii pentru muncă de valoare egală și să ignorăm statistica rece a faptului că tot ele au pensii mai mici cu 39%. Este momentul să acţionăm şi este momentul ca şi Consiliul European să-şi asume angajamentele pe care le are faţă de cetăţenii europeni, angajamente care presupun inclusiv asigurarea protecţiei mamelor şi drepturilor acestora la concediu de maternitate, fie prin modificarea directivelor existente, fie prin iniţierea unor noi acte normative."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph