Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-20-Speech-3-092-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Wypowiadam się za solidarnością, ale przeciwko centralizmowi, przeciwko lokowaniu imigrantów na podstawie z góry ustalonych kwot. To jest zupełnie błędna polityka. Polityka imigracyjna musi uwzględniać kondycję poszczególnych społeczeństw. Narody Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się pod presją emigracyjną ze Wschodu. To jest problem nie mniej ważny niż nacisk, który idzie ze strony Afryki Północnej. Pan poseł Zdechovský z Europejskiej Partii Ludowej mówił o wysiłku państwa czeskiego. Ja też mógłbym wiele powiedzieć o wysiłku państwa polskiego. Ostatnią rzeczą, jaką można robić, to potępiać państwa członkowskie, jak uczynił to pan poseł Verhofstadt. Jeśli kogoś mamy potępiać to te państwa, które najpierw utrzymywały korupcyjne stosunki z dyktaturami w Afryce Północnej, a potem nieopatrznie zdestabilizowały sytuację tam. To są prawdziwi sprawcy nieszczęścia. Działajmy solidarnie, ale bez błędów centralizmu."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150520.7.3-092-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph