Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-19-Speech-2-673-625"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150519.41.2-673-625"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jaunās direktīvas par naudas atmazgāšanu mērķis ir cīnīties pret noziegumiem nodokļu jomā un teroristu organizāciju finansēšanu. Gaidāms, ka tiks apstiprināti arī jaunie noteikumi, kas uzlabos naudas līdzekļu pārvedumu izsekojamību. Eiropas Parlamentam ir izdevies panākt, ka uzņēmumu faktiskie īpašnieki būs jāreģistrē ES dalībvalstu centrālajos reģistros, kas būs pieejami gan kompetentajām iestādēm, gan personām, kam ir likumīga interese par šo informāciju, piemēram, pētnieciskajiem žurnālistiem. Likumprojektā ir iestrādāta prasība par vienota patiesā labuma guvēju reģistra izveidi ES. Tas būs spēcīgs ierocis, kas neļaus kriminālajām aprindām slēpties aiz ofšoru anonimitātes, kā arī tas tiesībsargājošajām iestādēm dos jaunu instrumentu efektīvai cīņai pret naudas atmazgāšanu, kā arī nodokļu krāpšanās shēmām. Reģistrs ļaus uzzināt, kam un kur ir jāmaksā nodokļi, veicinās godīgu konkurenci un līdz ar to arī uzlabos investīciju klimatu dalībvalstīs. Likumprojektā noteikts, ka tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī bankām, juristiem, auditoriem un citām likumprojektā atrunātajām institūcijām būs pieejama informācija par patiesā labuma guvējiem visā ES teritorijā. Vienotajam patiesā labuma guvēju reģistram būs jāsāk darboties divu gadu laikā kopš likuma stāšanās spēkā. Likumprojekts nosaka “melnā saraksta” ieviešanu trešo valstu jurisdikcijām ar nepilnībām naudas atmazgāšanas novēršanā. Līdz ar to uzņēmumi vai personas no “melnā saraksta” valstīm tiks stingri pārbaudīti."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph