Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-19-Speech-2-656-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150519.41.2-656-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Jestem zwolennikiem oszczędnej regulacji, ale w tej sprawie, w sprawie walki z praniem brudnych pieniędzy, nie mam wątpliwości, że Unia Europejska powinna nie wahać się i ustanowić skuteczne regulacje. Potrzeba nam zdecydowania, po pierwsze w stworzeniu instrumentów organizacyjnych do walki z praniem brudnych pieniędzy – i muszę powiedzieć, że nie tylko cieszę się z tego, iż powstaje rejestr rzeczywistych właścicieli, ale nie podzielam też tego przekonania, iż ma on zagrozić prywatności. Nie wahajmy się przy stwarzaniu instrumentów, które zwalczają najgorsze formy przestępczości, w tym wypadku pranie brudnych pieniędzy. Nie używajmy argumentu z zakresu ochrony danych osobowych. I wreszcie potrzeba nam wdrożenia tego, co uchwaliliśmy – niestety w bardzo wielu państwach zalecenia międzynarodowe ONZ, Rady Europy dotyczące walki z praniem brudnych pieniędzy, konfiskaty mienia nie są jeszcze wdrożone. Chciałbym, żeby Komisja pilnowała i ..."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph