Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-19-Speech-2-469-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150519.34.2-469-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Finanțarea activităților ecologice în cadrul IMM-urilor trebuie să fie o prioritate a gândirii strategice a Comisiei pentru perioada următoare. Dacă este un sector care trebuie să fie ajutat să crească într-un mediu competitiv în Europa, atunci acesta este sectorul IMM-urilor. Printr-un efort țintit pe acest sector, pentru încurajarea activităților verzi, de reciclare, eco-turism, amenajare sau prevenire generare deșeuri, putem să ajutăm la menținerea unui mediu curat pentru generațiile viitoare. Protecția mediului nu se poate face fără investiții durabile, fără informare publică și fără implicarea activă a celui mai relevant sector economic din UE: IMM-urile și microîntreprinderile. Susținerea financiară a IMM-urilor care desfășoară o activitate prietenoasă pentru mediu poate însemna un nou început pentru stabilirea unui echilibru consecvent între generarea profitului și creșterii economice și protejarea resurselor, în mod eficient și rațional. Responsabilitatea menținerii unui cadru atractiv pentru IMM-uri în sectorul de activități ecologice ne aparține. Nu trebuie să ratăm această șansă, care să atragă și noile IMM-uri către programele de finanțare europeană, care să genereze absorbție în statele membre și, totodată, premisele menținerii unui mediu curat și sănătos."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph