Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-05-18-Speech-1-289-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150518.19.1-289-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Mogę tylko bardzo gorąco wesprzeć apele o tempo działania – my żyjemy w czasach, w których, jeśli Europa przegrywa konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi, z Azją, to dlatego, że działa wolniej. Wolniej niż inni. Rzeczywiście nie możemy czekać do 2016 r. na plan i program działań Komisji. W tym wypadku zbiegają się dwie dobre tendencje. Nowy biznes internetowy, małe przedsiębiorstwa, kreatywność gospodarcza, czyli coś, co trzeba w Europie szczególnie wspierać. Z drugiej strony – dobro kultury. Książka jest dobrem kultury, czasopismo specjalistyczne to też dobro kultury, które wymaga preferencyjnego traktowania, więc domagam się nie tylko uproszczenia procedur, ale także zdecydowanego zmniejszenia podatków. Komisja Europejska powinna zachęcić państwa członkowskie poprzez swoje decyzje do zmniejszenia obciążeń podatkowych w tej bardzo kreatywnej i ważnej branży."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph