Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-04-30-Speech-4-340-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150430.23.4-340-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sprawozdanie Rady Europejskiej na temat ostatnich tragedii na Morzu Śródziemnym oraz polityki migracyjnej i azylowej w UE wywołał gorącą dyskusję. Śmierć uchodźców, dramaty i krzywdy rozgrywające się w ich krajach są wstrząsające i nie do zaakceptowania. Nie możemy być obojętni na te krzywdy. Jest jednak jasne, że Europa, wyspa pokoju i dobrobytu na tle rozrywanego wojnami świata, ma ograniczone zasoby finansowe i terytorialne. Nasza solidarność z mieszkańcami innych części świata musi być dopasowana do naszych możliwości. Rozwijajmy nasze polityki migracyjne i azylowe, systemy edukacji i organizację życia społecznego w kierunku wielokulturowości i wielowyznaniowości, ale ostrożnie, nie gubiąc przy tym własnej tożsamości i religii. Kluczowe jest, aby, zamiast przenosić świat do Europy, Europę – w sensie instytucji, organizacji i idei – przenosić na inne kontynenty, udzielać pomocy ograniczać nielegalny przemyt ludzi. Dlatego głosowałam przeciwko obowiązkowym kwotom migracyjnym dla państw członkowskich, gdyż państwa te są zróżnicowane ekonomicznie, często jeszcze nieprzystosowane do wielokulturowości, mają różną sytuację geopolityczną. Polska np. już w tej chwili przyjmuje wielu migrantów z Ukrainy i innych państw wschodnich, a spodziewamy się więcej. Dlatego potrzebujemy niefragmentarycznej polityki europejskiej, która uwzględniłaby także te kierunki migracji, a także różny status migrantów w związku z sytuacją polityczną i gospodarczą w ich krajach pochodzenia."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph