Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-04-29-Speech-3-775-796"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150429.110.3-775-796"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržao sam Razrješnicu Europske agencije za okoliš (EAO) kojom se odobrava izvršenje proračuna za financijsku godinu 2013. budući da je Revizorski sud potvrdio pouzdanost računovodstvene dokumentacije i odobrio zaključenje poslovnih knjiga. Prema financijskim izvješćima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2013. njezin je konačni proračun iznosio 49 270 722 EUR, što čini povećanje od 18,16 % u odnosu na 2012., gdje se povećanje u prvom redu odnosi na operativne rashode za strateška djelovanja. Napori u nadzoru proračuna tijekom financijske godine 2013. rezultirali su stopom izvršenja od 98,66 % te je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 88,92 %. Godišnjom revizijom Suda nisu uočene nikakvi veći problemi u pogledu razine prijenosa u 2013. godini. Iz izvješća Revizorskog suda vidljivo je da je 2013. Agencija dodijelila bespovratna sredstva u okviru pet programa i to udruženjima u kojima su okupljene ustanove i tijela za zaštitu okoliša iz Europe, organizacijama Ujedinjenih naroda i nacionalnima organizacijama za zaštitu okoliša. Ukupni trošak bespovratnih sredstava 2013. iznosio je 13 900 000 milijuna EUR, što predstavlja 31 % ukupnih operativnih rashoda. U skladu s primjedbom Revizorskog suda iz 2014. Agencija je pojačala provjere prihvatljivosti i točnosti troškova za koje osoblje potražuje povrat u okviru programa dodjele bespovratnih sredstava jer oni čine najveći dio ukupnih troškova."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph