Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-04-29-Speech-3-775-781"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150429.110.3-775-781"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Cilj Europske agencije za okoliš je osigurati kvalitetne i neovisne informacije o okolišu. Riječ je o ključnom izvoru informacija za sve čimbenike, uključujući i širu javnost, vezano za razvoj, donošenje, provedbu i vrednovanje politike o okolišu. Navedena agencija pomaže Zajednici i državama članicama u donošenju informiranih odluka o poboljšanju okoliša tako da objedinjuje pitanja o okolišu u ekonomske politike te koordinira Europsku informacijsku i promatračku mrežu za okoliš. Nastavno na podatak da su se provjere odnosile na plaćanja iz 2013. koja su činila 20,45 % ukupnih troškova korisnika povezanih s osobljem te da se 0,12 % kontroliranih troškova smatralo neprihvatljivima, pridružujem se pozivima Agenciji da dodatno poboljša razinu svojih provjera kako bi zajamčila prihvatljivost korisnika i obavijestila tijelo nadležno za davanje razrješnice o daljnjem napretku u tom pogledu."@hr1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph