Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-04-28-Speech-2-868-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150428.38.2-868-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! W tej sprawie trzeba postępować z wielką delikatnością i, jak powiedziałem w polemice z panem posłem Michelem, z szacunkiem dla państw członkowskich i dla ich tradycji prawnych. Dlatego nie mogę zaakceptować sprawozdania pani Macovei, które idzie w zupełnie innym kierunku. W przypadku rozporządzenia o ustanowieniu Prokuratury Europejskiej dziewięć państw członkowskich zgłosiło „żółtą kartkę”. Chcę przypomnieć, że ta instytucja może powstać wyłącznie za zgodą wszystkich państw członkowskich i trzeba działać bardzo delikatnie. Tymczasem sprawozdanie wzywa do powołania organu super scentralizowanego, właściwie nadrzędnego wobec państw członkowskich, od razu z dwoma kompetencjami – nie tylko walką przeciwko nadużyciom finansowym kosztem Unii Europejskiej, ale także kompetencjami w zwalczaniu przestępczości transgranicznej, a to miał być, wedle traktatu, drugi krok w budowaniu Prokuratury Europejskiej. I Państwo, poprzez dążenie do centralizmu, działają w efekcie z tym skutkiem, że Prokuratury Europejskiej nie będzie, że powstanie ona tylko w kilku państwach. Centralizm jest wrogiem zdrowego rozsądku i Europy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph