Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-03-25-Speech-1-321-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150325.32.1-321-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Szanowni Państwo! Przedmiotem debaty jest wpływ nowej ustawy o płacy minimalnej w Niemczech, która ma mieć nieoczekiwanie zastosowanie na skalę całej Unii. W moim przekonaniu takie rozumienie niemieckiego prawa jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, przede wszystkim z zasadą o swobodnym przepływie osób, dóbr i usług. Debata ta ma nie tylko aspekty prawne, ale też i społeczne. Przewoźnicy z innych krajów będą mieli praktycznie do wyboru dwa wyjścia, obydwa niekorzystne: albo złamią niemieckie prawo i będą wynagradzać kierowców jak dotąd wg stawek kraju pochodzenia, co grozi wysokimi karami, albo będą płacić wg niemieckich stawek, co może doprowadzić nawet do bankructwa niektórych firm i utraty pracy przez setki kierowców w Europie. Firmy nie mogą sobie pozwolić na prowadzenie działalności gospodarczej poniżej kosztów. Różnice w poziomach gospodarczych poszczególnych państw są oczywiste i nie wyrównają się w ciągu paru lat. Nie można zatem „wyrównywać” stawek na koszt innych, co ma wyeliminować z rynku tańszą konkurencję. Domagamy się od KE jasnej i szybkiej odpowiedzi, w jakim zakresie prawo krajowe Niemiec dotyczące płacy minimalnej może, czy też nie powinno być stosowane wobec zagranicznych przewoźników transportowych?"@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph