Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-03-25-Speech-1-054-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150325.17.1-054-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Collega, dat is geen dogma, dat is een absolute doelstelling waarover wij het - hoop ik - eens zijn. Ik wil iets zeggen over het oosten van Europa, want ik vind dat wij daar wel aandacht aan moeten besteden. Wij kunnen niet van de een op de andere dag zeggen dat het gedaan is met kolen en op termijn met gas, al is dat de ultieme doelstelling als wij onze klimaatverantwoordelijkheid willen nemen. Transitie is het woord. Je moet ervoor zorgen dat je middelen en ter beschikking stelt in het oosten van Europa om de industrie zo energie-efficiënt mogelijk te maken. Er moet mij toch iets van het hart. Als wij kijken naar de voorstellen die zijn ingediend in de projectenpijplijn van het investeringsplan, dan zie je vanuit het oosten van Europa bijna geen projecten rond energie-efficiëntie. Laten wij ook in het oosten van Europa van energie-efficiënte bedrijven een topprioriteit maken!"@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph