Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-03-11-Speech-3-455-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150311.49.3-455-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Chylimy głowę, oddajemy cześć Borysowi Niemcowi, modlimy się za niego, ale nade wszystko trzeba odpowiedzieć na pytanie o źródła tej polityki. Jest dla mnie jasne, że jej źródłem jest nienawistna polityka prezydenta Putina, który, jak powiedział przed chwilą pan poseł Marek Jurek, dziedziczy tradycję państwa komunistycznego, które mordowało przeciwników politycznych. Jaka powinna być nasza reakcja? Po pierwsze, nie ma podwójnych standardów, zawsze powinniśmy się upominać o wolność, o przestrzeganie prawa międzynarodowego. Były podwójne standardy wobec Rosji i one powinny zniknąć. Powinniśmy z odwagą przeciwstawiać się złu. Wreszcie pan poseł Etheridge pyta, czy nie powinniśmy być łagodniejsi wobec Putina. Nie, całe doświadczenie polityki europejskiej pokazuje, że tylko twardość zapobiega dyktaturze, tylko twardość chroni bezpieczeństwo naszego świata – tego uczyła Pana i Europę Margaret Thatcher. I taką politykę powinniśmy uprawiać."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph