Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-03-10-Speech-2-804-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150310.46.2-804-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Bardzo dziękuję sprawozdawcy za bardzo rzetelne i optymistyczne sprawozdanie, że Serbia jest już dalej na drodze do integracji europejskiej. Dla mnie jest to kwestia naszego stosunku do europejskiej solidarności. Ja się cieszyłem z akcesji Słowenii do Unii Europejskiej, bardzo się cieszyłem z akcesji Chorwacji i uważam, że powinniśmy także z dobrą wolą otworzyć drzwi dla Serbii. To jest kwestia – powtarzam raz jeszcze – solidarności europejskiej i Unia powinna być w tej kwestii jednoznaczna. I nie mogę pominąć milczeniem tego, co powiedział brytyjski kolega z partii Farage'a. Nie ma żadnej strefy pośredniej między Europą a Rosją. Jeśli nie otworzymy drzwi dla Serbii, jeśli nie będziemy prowadzić rozmów z dobrą wolą, Serbia znajdzie się w strefie rosyjskiej. Niestety po raz kolejny partia Farage'a mówiła głosem Moskwy. My powinniśmy mówić głosem jedności i solidarności europejskiej."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph