Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-11-Speech-3-340-763"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150211.48.3-340-763"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržao sam prijedlog rezolucije podnesen nakon izjava Europskog vijeća i Komisije o sažetom izvješću Senata SAD-a o mučenju koje provodi CIA, jer vjerujem u legitimnu i djelotvornu politiku utemeljenu na vladavini prava. EU je utemeljen na predanosti demokraciji, ljudskim pravima i temeljnim slobodama te poštovanju ljudskog dostojanstva i međunarodnog prava. Upravo zbog toga smatram neprihvatljivim CIA-ine postupke izručenja, nezakonitog i samovoljnog pritvaranja, mučenja i drugih oblika zlostavljanja koje je predvodio SAD. Međutim, s obzirom na to da se odnos EU-a i SAD-a uvijek temeljio na snažnom partnerstvu i suradnji, potrebno je naći zajednički jezik i po pitanju borbe protiv terorizma čemu pridonosi i zajednička izjava SAD-a i EU-a 2009. godine u kojoj su izjavili da suzbijanje terorizma mora biti u skladu s ljudskim i humanitarnim pravima. Borba protiv terorizma zahtijeva multilateralan pristup te je upravo zbog toga svjetsko savezništvo protiv terorizma od izuzetne važnosti. Pozdravljam pozitivne mjere predsjednika Obame koji je izdao izvršne naloge za zabranu mučenja i humano postupanje s pritvorenicima te pokazuje stalnu predanost zatvaranju zatvorskog objekta u zaljevu Guantanamo. Stoga, potičem sigurnosne agencije i tajne službe država članica na pojačanu suradnju i razmjenu informacija, no pod odgovarajućim unutarnjim, izvršnim, sudskim i neovisnim parlamentarnim nadzorom njihovih aktivnosti."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph