Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-11-Speech-3-340-010"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Oštro osuđujem užasne tehnike ispitivanja koje su karakterizirale te nezakonite protuterorističke operacije. Smatram da je kontinuiranom kršenju temeljnih prava pogodovala klima nekažnjivosti u provedbi programa CIA-e, što potvrđuju opsežni programi nadzora američke Nacionalne agencije za sigurnost i tajnih službi raznih država članica. Zabrinjavaju prepreke na koje nailaze nacionalni parlamenti i s kojima su suočene sudske istrage o sudjelovanju određenih država članica u programu CIA-e, zloporabe instituta državne tajne te neutemeljeno proglašavanje podataka povjerljivima što je rezultiralo obustavom kaznenog progona, zahvaljujući čemu su počinitelji kršenja ljudskih prava prošli nekažnjeno. Podržavam poziv na usvajanje unutarnje strategije EU-a o temeljnim pravima i poziv Komisiji da predloži usvajanje te strategije i akcijskog plana koji je s njome povezan, zbog čega sam podržao ovu rezoluciju."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spokenAs
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150211.48.3-340-010"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph