Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-10-Speech-2-349-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150210.11.2-349-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Dogmatem lub, jak ktoś woli, aksjomatem w naszych dyskusjach o wojnie na Ukrainie było tu w Parlamencie i w ogóle w Unii twierdzenie, że nie ma rozwiązania militarnego tego problemu – tutaj pan Bütikofer to dzisiaj jeszcze raz sformułował. Ale to było zaklinanie rzeczywistości, a zaklinanie rzeczywistości nigdy nie prowadzi do skutecznej polityki. Nic więc dziwnego, że polityka europejska jest bezsilna i nie nadąża za rozwojem wypadków. W rzeczywistości konflikt na Ukrainie jest właśnie na naszych oczach rozwiązywany militarnie. Kto tego nie widzi, ulega złudzeniu. Jedna strona konfliktu – Rosja – od samego początku stawiała na środki militarne i nie wahała się przekazywać broni separatystom. Rosja nigdy nie akceptowała naszego aksjomatu i dlatego od razu miała przewagę w sporze politycznym i w grach dyplomatycznych. Ostatnie propozycje zamrożenia konfliktu oznaczałyby, że strategia ta przyniosła sukces i że siła zwyciężyła. Oznaczałyby, że dzięki użyciu środków militarnych Rosji udało się doprowadzić do podziału Ukrainy oznaczałyby kapitulację Ukrainy, a także porażkę Zachodu. I nie ma też żadnych gwarancji, że to powstrzyma dalszą agresję i ekspansję rosyjską, a może nawet do niej zachęcić i wówczas kolega Schaffhauser będzie razem z Rosją się dzielił Polską już, a nie Ukrainą. W tej sytuacji postulat dozbrojenia Ukrainy nie jest wyrazem militaryzmu, agresywności czy odrzuceniem konieczności szukania porozumienia, lecz drogą do pokoju. Tylko wtedy, kiedy przekonamy Rosję, że nie może wygrać tego konfliktu militarnie, zgodzi się ona na niemilitarne rozwiązanie tego konfliktu i da szansę negocjacjom i pokojowi."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph