Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-09-Speech-1-028-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150209.11.1-028-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Niejednokrotnie Parlament Europejski zajmował się wydarzeniami historycznymi. Poświęciliśmy bardzo dużo uwagi rocznicy wybuchu I wojny światowej. Nikt, kto szanuje solidarność europejską i szanuje prawdę, nie może przejść obojętnie wobec Jałty, która drastycznie podzieliła Europę i odsunęła jedność europejską o 50 lat. To jest fakt niezwykle ważny nie tylko dla Rumunów, Bułgarów, Łotyszy, Litwinów, Estończyków, Polaków, Czechów, Słowaków, Chorwatów, ale dla wszystkich ludzi, którzy szanują solidarność europejską. Dlatego apeluję do koleżanek i kolegów ze wszystkich formacji politycznych – chadeków, socjalistów, zielonych i wszystkich innych formacji politycznych – o to, byśmy nie byli obojętni wobec jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Europy."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph