Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-09-Speech-1-026-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150209.11.1-026-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! W czasie naszego posiedzenia mija dokładnie 70 lat od konferencji jałtańskiej, która przesądziła o losach całej Europy na pół wieku. Dla połowy państw Europy, które zachowały wolność, stworzyła permanentne zagrożenie militarne. Naszej ojczyźnie i wielu innym krajom Europy Środkowej odebrała wolność. Państwom bałtyckim odebrała byt państwowy, a w stosunku do Niemiec przygotowała drogę do ich podziału. Jesteśmy przekonani, że waga tego wydarzenia zasługuje na to, żeby Parlament Europejski przez szacunek dla historii europejskiej uczcił to wydarzenie poważną debatą analizującą wnioski, jakie wypływają dla współczesności z tragedii jałtańskiej i żebyśmy zakończyli tę debatę przyjęciem stosownej rezolucji."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph