Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-09-Speech-1-023-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150209.11.1-023-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule Președinte, grupul S&D se opune acestei propuneri pentru două motive foarte întemeiate. Primul ar fi acela că deja în Comisia ITRE este un raport de inițiativă care se ocupă exact de același subiect și care va fi prezentat în perioada imediat următoare, iar al doilea motiv foarte puternic este acela că în doar două săptămâni vom avea planul prezentat de către vicepreședintele Šefčovič, care, bineînțeles, este un plan foarte amplu care include și această problemă foarte importantă a transportului și care va rezolva în ansamblul proiectului care va fi prezentat de domnul Šefčovič întreaga problematică, inclusiv cea referitoare la cele două țări din peninsula Iberică și țările baltice, dar cu referire și la țările din Mediterana și cele din sud-estul Europei. Și cred că este bine să așteptăm acest plan, el va fi discutat în sesiunea din 25 februarie și sigur vom avea posibilitatea să discutăm un subiect atât de important în ansamblul întregii problematici a pieței energetice europene."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph