Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-02-09-Speech-1-022-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150209.11.1-022-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule Președinte, știți foarte bine, statele membre și-au stabilit ținte în ceea ce privește interconectarea rețelelor, dorind piață unică pentru energie în Europa, iar rețelele sunt la baza acestei piețe unice și a uniunii energetice a Uniunii, de aceea grupul PPE susține o dezbatere cu rezoluție referitoare la acest subiect."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph