Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-01-28-Speech-3-170-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150128.14.3-170-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Met dat laatste ben ik het helemaal eens. Energie-efficiëntie moet de topprioriteit zijn van het Juncker-plan. Ten tweede, ik geloof en hoop dat u dat ook vindt, dat het erg belangrijk is om onze verantwoordelijkheid in de wereld te nemen met betrekking tot de vervuiling. Tegelijkertijd heel innovatief naar oplossingen zoeken. In ons land behoren vele bedrijven, staalbedrijven, chemiebedrijven, tot de top in de wereld voor wat betreft energie-efficiëntie. Ik weet dat wij in Oost-Europa nog stappen moeten ondernemen, onder meer in uw land. En daarvoor moet Europa solidair zijn om ervoor te zorgen [de Voorzitter ontneemt spreker het woord]."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph