Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2015-01-15-Speech-4-247-812"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20150115.27.4-247-812"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Bámulatos az a cinizmus, ahogy most az EU igyekszik rendezni Líbia helyzetét, megoldani a megoldhatatlannak látszó válságot. Meg sem említve eközben, hogy a valaha virágzó országot a jelenlegi teljes káoszba éppen egyes EU-tagországok légiereje bombázta, nem mellesleg az EU bűnrészes a legitim vezető brutális kivégzésében is. Minderre persze a demokrácia terjesztése miatt volt szükség. Egy speciális demokráciáról lehet szó, melyben az ország kőolaja a multik kezébe került, aranytartaléka eltűnt, 3 éve polgárháború dúl, menekültek ezrei tartanak Európába. Szép szavakban most sincs hiány, az állásfoglalás a katonai megoldás ellen érvel, az ENSZ részvételét, a terrorizmus elleni fellépést sürgeti, ezért nem vethető el, de nem is támogatható, mert a problémák gyökeréhez nem nyúl. Érdekes, hogy a nemzetközi jog sárba tiprása mindig csak más országok esetében merül fel, az EU esetében még véletlenül sem."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph