Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-310-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-310-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržavam ovaj prijedlog Sporazuma o pridruživanju Europske unije i Gruzije. Važnost Sporazuma o slobodnoj trgovini očituje se u omogućavanju pristupa Gruziji tržištu s najvećim gospodarskim blokom, komercijalnim tokovima i boljim investicijskim uvjetima. Jedan od ciljeva Sporazuma je i reforma gruzijske trgovinske politike koja će donijeti bolje i predvidljivije radno okruženje, gospodarsku integraciju Gruzije u EU, povećanje kontakata i mobilnosti ljudi. Ovaj Sporazum predstavlja i podršku političkom, društvenom i ekonomskom nastojanju povećanja energetske sigurnosti i zaštite okoliša Gruzije te produbljivanje društveno–ekonomske suradnje s EU-om."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph