Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-309-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-309-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gruzínsko spolu s Arménskom a Azerbajdžanom boli v roku 2004 pribrané do projektu susedskej politiky, prostredníctvom ktorého sa im EÚ snaží pomáhať v ich ekonomických, politických a demokratických reformách. Od tohto obdobia Gruzínsko prešlo významnými etapami rozvoja a ja som rada, že dnes môžeme konštatovať, že Gruzínsko sa so svojimi 4,9 milióna ľuďmi s odhadovaným rastom HDP 6,3 %, nezamestnanosťou 13,7 % a HDP na osobu 6 100 dolárov v roku 2014 zaradzuje medzi najúspešnejšie krajiny regiónu, pokiaľ ide o potrebné reformy. Hlasovala som za uznesenie o uzavretí dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Gruzínskom, pretože verím, že táto dohoda pomôže Gruzínsku pri prijímaní príslušných zákonov a noriem, ktoré sa stanú vhodným nástrojom pre posilnenie vzájomných väzieb medzi EÚ a Gruzínskom."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph