Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-300-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-300-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zaključivanje Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije je važno zbog slanja poruke solidarnosti gruzijskom narodu, podrške teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije koja je suočena s dva zamrznuta konflikta, kao i nastavka političkih, ekonomskih i pravnih reformi. Gruzija će pridruživanjem postupno prihvatiti standarde i norme EU-a što će voditi i k snažnijoj trgovinskoj razmjeni te jačanju gospodarskih odnosa. Usporedno s naglašavanjem važnosti provedbe Sporazuma s Gruzijom, istaknuo bih i značaj daljnjih reformi te postizanje rezultata od strane gruzijske Vlade, posebno u području pravosuđa."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph