Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-298-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-298-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Toetasin ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu ratifitseerimist, sest see aitab muuta Gruusia majanduse kaasaegsemaks ja prognoositavamaks, millest saavad kasu mõlemad lepingupooled ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph